+9821-24565 info@douranitco.com

پشتیبانی

خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه

یکی از مهمترین چالش های هر کسب و کار و یا سازمان نگهداری منابع IT می باشد، شرکت دوران با استفاده از تیم های ورزیده تخصصی خود می تواند به شما در زمینه نگهداری از منابع IT سازمانی خود کمک نمایند، و این امکان را فراهم سازد که سازمان به جای فکر و هزینه وقت در نگهداری منابعIT  خود روی اهداف سازمانی خود تمرکز کند.network-support-1
هم اکنون بسیاری از سازمان ها با درک این موضوع که بیرون سپاری نگهداری می تواند به آنها کمک کند که در وقت و هزینه ها صرفه جویی کنند از این مدل استفاده می کنند .
خدمات نگهداری و سرویس های مدیریت شده باعث کاهش مشغله فکری مدیران سازمان از کارهای روزمره گردیده و به آنها این امکان را می دهد که بتوانند روی اهداف استراتژیک سازمانی خود تمرکز کنند.
از جمله خدماتی که شرکت دوران به طور رایگان در اختیار مشتریان خدمات نگهداری ارایه می دهد مشاوره  تخصصی تهیه مستندات فنی، گزارش های مدیریتی و فنی، تهیه برنامه گسترش و همچنین آموزش کاربران و مدیران می باشد.

تیم های مستقر در محل مشتری قابل سفارشی سازی بوده و بنا به در خواست مشتری پیکربندی می گردند، رضایت کامل مشتری چه از لحاظ سطح فنی و چه از لحاظ اخلاقی از تیم های مستقر بسیار برای شرکت مهم بوده لذا شرکت تنها به برآورده کردن تعهدات قراردادی خود بسنده نمی کند.
در سازمان هایی که نیاز به نیروی مقیم می باشد، آموزش تیم های ارسالی درباره قوانین داخلی آن سازمان جزو الویت ها می باشد. حفظ اسرار محرمانه سازمان و عدم خروج اطلاعات نیز قسمتی از روال امنیتی شرکت می باشد.