+9821-24565 info@douranitco.com

سرویس های داده Data Service

از حفاظت داده تا بازیابی اطلاعات مهمترین دارایی شما در بخش IT اطلاعات ذخیره شده است، امنیت اطلاعات شما تعیین کننده شکست یا پیروزی تجارت شما می باشد. اینکه اطلاعات شما به درستی ذخیره سازی گردد و در زمان وقوع خرابی به هر دلیل بتوان آنها را به درستی بازیابی کرد ، یکی از نگرانی های مدیران IT می باشد. با سرویس داده شرکت ما می توانید بار سنگین مسئولیت سرویس و نگهداری اطلاعات را از دوش خود بر داشته و به موارد مهمتر مانند تعیین استراتژی های IT تمرکز کنید. ما با راه اندازی سرویس های مختلف مانند تهیه نسخه پشتیبان و Clustering می توانیم به شما اطمینان دهیم که اطلاعات ذخیره سازی شده شما بر روی سرور ها و منابع ذخیره سازی هیچ وقت از بین نمی رود. ما برای به حد اکثر رسانی مشتری های خود از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در این بخش استفاده می کنیم و می توانیم از اطلاعات به صورت ادامه دار continuously نسخه پشتیبانی لحظه ای تهیه کنیم. وهمچنین در زمان بر گرداندن اطلاعات بسته به برنامه مورد استفاده ،اطلاعات را به صورت دلخواه بازیابی کنیم .به طور مثال می توانیم در صورت درخواست شما اطلاعات فقط یک کاربر شبکه را به زمان مورد نظر برگردانیم.
سرویس امنیت اطلاعات این شرکت تنها محدود به زمان خرابی و بازگردانن اطلاعات بعد از فاجعه محدود نمی گردد. ما به صورت پویا وضعیت شبکه مشتری های خود را رسد کرده و در صورت وجود مشکلات تهدید کننده اطلاعات ، این موارد را به مشتری های خود اطلاع داده و برای آنها راه کار ارایه می کنیم.